De klim-CAP consortium omvat de waaier van vaardigheden en expertise die nodig zijn om te ontwikkelen, te bevorderen en uit te voeren beroepsopleiding, met inbegrip van de toepassing van nieuwe technieken leren. Partners met kennis van zaken in de klimaatverandering en de aanpassing worden aangevuld met partners met ervaring in communicatie en verspreiding. Bijgevolg worden de verschillende taken verdeeld tussen de partners op basis van hun individuele expertise. Verschillende partners, zoals TCPA en UPC, hebben uitgebreide ervaring in Europese projecten, terwijl anderen, zoals EK, zijn ook bezig met andere Leonardo da Vinci-projecten. De coördinerende partner, RUB, zal de belangrijkste content provider voor de opleiding en de partners WBS en AKA brengen praktische ervaring in het opzetten en beheren van beroepsopleidingen.
De ervaring van de partners in staat stelt het consortium te bouwen op praktische ervaring met betrekking tot de voorwaarden en eisen van de planning van het beleid en de procedures voor de klimaatverandering, de technische problemen in klimaatadaptatie implementatie, de bevoegdheid in marktanalyse en opleidingsbehoeften van de doelgroepen en de eisen van de belangrijkste actoren op dit gebied.
Alle partners hebben een bewezen staat van dienst in het opzetten van nieuwe en vernieuwende opleidingen (WBS, AKA) of in stedelijke klimatologische onderzoek en praktijk (RUB, TCPA, EK, UPC). Naast de inhoudelijke ervaring, zal een aantal partners (WBS, AKA) in staat zijn om hun ervaring in de CLIM-CAP-project over kwaliteitsbeoordeling en standaardisatie bezielen.